array(1) { [0]=> string(4) "1438" }

Historie

Harmonie St. Caecilia is opgericht in 1900. De Harmonie is opgericht door enkele leden van het kerkkoor die vonden dat door studie op instrumenten de muzikale vorming zou verbeteren. Een zekere van Harxen schoot Fl. 460.00 voor om de eerste instrumenten aan te schaffen.

Tevens stelde hij zijn woning beschikbaar voor de repetities met de eerste 14 leden. De eerste dirigent was dhr. Zonderland, tevens dirigent van het kerkkoor. In 1907 werd besloten om het zangkoor en de harmonie van elkaar te scheiden. Onder leiding van Herman Harmsen maakte de harmonie een moeilijke tijd door. Mede door de vele functies die Herman Harmsen bekleedde, werd de Harmonie een onderdeel van het werkliedenverbond Dit betekende onmiddellijk een ruimer budget voor nieuwe instrumenten die alweer broodnodig waren. Ook werd er gezorgd voor een fatsoenlijke repetitiegelegenheid, dus de basis was gelegd. Toen rector Hulshof  de dirigeerstok van Herman Harmsen overnam bereikte de Harmonie een lange periode van bloei. Na rector Hulshof was het dhr. Koperberg die de Harmonie in de afdeling uitmuntend bracht, waar de Harmonie tot zeker 1975 in verbleef. Door de jaren heen waren er telkens perioden waarin het ledental zorgen baarde. In 1989 was het echter zo erg, dat in de Elna een artikeltje verscheen waarin werd gevraagd onmiddellijk lid te worden omdat de vereniging in haar bestaan bedreigd werd. Er is toen door bezorgde Lichtenvoordenaren een commissie in het leven geroepen om een reddingsplan te maken voor de harmonie. Die commissie bestond uit de heren Herman Steentjes, Harrie Ebbers, Jos Lansink, Harrie Weenink en Paul Vallenduuk. Door de samenwerking van deze commissie met het bestuur en de nog aanwezige leden is in de jaren hierna  weer een volwaardige harmonie ontstaan. In 2000 kon het honderd jarig jubileum van de harmonie en de drumband worden gevierd. Hoogtepunten van de jubileumviering waren o.a. de organisatie van een drumconcours in Lichtenvoorde en de uitvoering van de St. Caeciliamis van Gounoud samen met het gemengd koor van Lichtenvoorde en enkele solisten.

De beginjaren van de 21 ste eeuw worden gekenmerkt door een gestage aanwas van jeugdleden. De vereniging zoekt naar nieuwe wegen om aantrekkelijk te blijven voor de eigen leden voor een breed publiek. Er is behoefte om de horizon te verbreden en  samenwerking te zoeken met bands, koren en andere korpsen. Ook samen optreden met toneel- en / of dansgezelschappen wordt gezien als verrijking.

Groepsfoto Jan Weeber met vaandel bmp